Trygghet og kvalitet siden 1890

Koba Christensen Begravelsesbyrå er Bergens eldste gravferdsbyrå, og har bistått lokale familier i over 130 år. Med vår lange erfaring og medarbeidere med høy kompetanse ønsker vi å skape trygghet og åpne for at dere skal få en unik seremoni for de dere er glad i.

Kobe Christensen Begravelsesbyrå i Bergen. Møt vårt erfarne team

Hvem er vi?

Vi bistår med alt til begravelse og bisettelse i hele Bergen.

Koba Christensen begravelsesbyrå ble etablert i Bergen i 1890. Vår erfaring og fagkompetanse gir dere trygghet. Vi ivaretar personlige ønsker og sikrer dere en korrekt og verdig seremoni og avskjed.

Koba Christensen begravelsesbyrå har og betydelig kompetanse på internasjonal transport av døde, til eller fra Norge.
Kontakt oss på tlf 55 30 08 00. Vi er tilgjengelige hele døgnet, 365 dager i året.Koba Christensen Begravelsesbyrå har hovedkontor i Bergen sentrum, vis à vis Mariakirken. I tillegg har vi et avdelingskontor på Sotra. Du er hjertelig velkommen til et av våre kontor, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale.

Historien om Koba Christensen

Enslige kvinner i Norge på 1800-tallet hadde få yrkesvalgmuligheter. Husholderske eller industriarbeid var det vanligste. Men for noen ble jobb i liktøyforretning et alternativ, og enken Johanne Jakoba Christensen var en dem. I 1890 startet hun sin liktøyforretning, som i dag er det klart eldste begravelsesbyrået i Bergen kommune.

Kvinner har fra gammelt av alltid spilt en viktig rolle i ritualene rundt fødsel og død. Stellet av døde har i så måte lange tradisjoner som kvinnearbeid, gjerne kalt ”Hjelpekoner”. Det var derfor gjerne et resultat av tiden at enken Johanne Jakoba Christensen i 1890 startet opp liktøyforretning på Engen, og Koba Christensen for første gang så dagens lys.

Den første tiden holdt byrået til på Engen, i hus nr. 28. Rundt 1920 flyttet Koba Christensen til Engen 37, et hus kistesnekker Johs. Olsen satt opp etter bybrannen i 1916. I august 1931 døde Johanne Jakoba Christensen, 73 år gammel. Søsteren Agnes overtok driften av byrået. Etter over 50 års arbeid i byrået valgte Agnes å trekke seg seg i 1949. Døtrene Karin (gift Geelmuyden) og Ingrid (gift Haga) tok over ansvaret. Med sin lange erfaring styrte søstrene Koba Christensen trygt videre.

I 1964 døde Ingrid Haga, og datteren Agnes-Johanne Nergaard tok over driften. Tradisjonen tro fikk også Agnes-Johanne hjelp av familie, og svigerinnen Agnes ble en god støttespiller etter morens død.

I 1970 trådte svigersønnen til Agnes-Johanne, Dagfinn Andersen, til med en hjelpende hånd. Først sporadisk, så mer bindende, og etter hvert som årene gikk overtok han som daglig leder. For å gi bredere tilbud og bedre service flyttet byrået i 1985 til Nøstegaten 23-29.

Eva og Stuart Quivey, som har vært ansatt i Koba Christensen siden henholdsvis 1993 og 1994, overtar byrået i oktober 2000. Virksomheten flyttes til Dreggsallmenningen 36, hvor begravelsesbyrået nå har sitt hovedkontor i Bergen.

Tilbakemeldinger

Hva sier de pårørende om oss?