Hva koster en begravelse?

Et spørsmål mange stiller begravelsesbyrået er "Hva koster en begravelse?". Det finnes ikke et enkelt svar på dette, men på denne siden har vi samlet prisinformasjon om hva en gravferd koster hos Koba Christensen Begravelsesbyrå.

Koba Christensen Begravelsesbyrå i Bergen

Prisliste

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et skriftlig prisoverslag som viser hva våre tjenester vil koste. Vi kan også sette opp et overslag til dere på forhånd, og du står helt fritt til å bestemme om du ønsker å benytte deg av vår hjelp videre.​ Vi tar gjerne et uforpliktende møte ved et av vårt kontor i Bergen sentrum, men vi kan også komme hjem til deg dersom det er ønskelig.

Under finner du en klikkbar oversikt over alle priskategorier:

TILRETTELAGT SEREMONI
Fra kr 29 900,–
De fleste velger å tilrettelegge en personlig seremoni. En gravferd kan være akkurat så personlig som du som pårørende ønsker. Sammen tilrettelegger vi seremonien innenfor de rammende og det budsjettet som er satt.​

Hva en begravelse koster er et resultat av mange store og små valg, og det er fullt mulig å ha en verdig og fin begravelse med utgangspunkt i rimelige valg
PAKKEPRIS GRAVFERD UTEN SEREMONI
kr 14 900,-
Enkelte har et ønske om ​gravferd helt uten seremoni, og vi har derfor laget en egen pakkepris på dette.

​Man kan velge mellom kremasjon eller jordbegravelse.

Merk at pakken kommer med noen forbehold.
Noen utvalgte urner

Xenon

Finnes i flere farger, med eller uten gullkant

1 100,-

Hjertemotiv

Finnes i flere blå og rød. Hjertemotiv

1 553,-

Ovum Furu

Dreid treurne. Finnes i flere tresorter og overflatebehandlinger.

1 284,-

Karat

Finnes i blå og sort. Med Swarovski-krystaller

2 430,-

Noen utvalgte kister

Basis

Hvitmalt sponkiste.

5 700,-

Enkel furukiste T8

Ubehandlet furu, enkel utførelse.

10 200,-

Akvarell

Sortlakkert sponkiste. Håndtak av metall eller tre.

13 900,-

Tradisjonskisten

Vår standardkiste. Hvitmalt massiv furu.

9 800,-

Lilje

Tradisjonell hvitmalt furukiste med påkostet utførelse.

12 900,-

Natur

Furukiste av naturlige og fornybare råvarer.

13 900,-

Bjørk

Kistemodell i massiv bjørk. Klarklakkert eller hvit.

22 900,-

Til seremonien

Leie av pynteutstyr og varebil

Blomsterstativer, katafalk, mm.

2 200,-

Solist

Tjeste fra Sangformidling

3 300,-

Minnebok

500,-

Kondolanseprotokoll

Kondolanseprotokoll

500,-

Stort foto i kirken

50x70 cm

690,-

Leie av lydanlegg / teknisk bistand

Leie av lydanlegg, klargjøring av musikk og avspilling i seremonien.

1 940,-

Seremoniprogram 20 stk

Fargetrykk hos trykkeri, inkl. grafisk arbeid.

1 900,-

Seremoniprogram 50 stk.

Fargetrykk hos trykkeri, inkl. grafisk arbeid.

2 900,-

Seremoniprogram 75 stk.

Fargetrykk hos trykkeri, inkl. grafisk arbeid.

3 250,-

Seremoniprogram 100 stk.

Fargetrykk hos trykkeri, inkl. grafisk arbeid.

3 600,-

Seremoniprogram 125 stk.

Fargetrykk hos trykkeri, inkl. grafisk arbeid.

3 950,-

Seremoniprogram 150 stk.

Fargetrykk hos trykkeri, inkl. grafisk arbeid.

4 300,-

Ekstra program

Per stykk

14,-

Opptak av seremonien

4 600,-

Streaming

Direktesending av seremonien på avdødes minneside.

4 600,-

Transport

Frakt av tomkiste samme dag

Grunnpris transport.

3 000,-

Transport på dagtid - til oppbevaring

Bårebil og mannskap

4 000,-

Transport til seremonisted

Grunnpris transport.

4 000,-

Transport til krematoriet/ kirkegård

Grunnpris transport.

4 000,-

Transport kveld (16-22)

Bårebil og mannskap.

7 000,-

Transport helligdag, helg og natt

Bårebil og mannskap.

9 500,-

Transport over 20 km.

Per kilometer

30,-

Flytrekk

For transport av avdøde med fly

1 023,-

Flylem

For transport av avdøde med fly

1 143,-

Sinkkiste

For transport av avdøde med fly

4 036,-

Honorarer

Planlegging, tilrettelegging, meldinger

Standard

5 000,-

Administrasjonskostnader

Standard

3 000,-

Tillegg når utenfor arbeidstid

Fast tillegg for alle konferanser utenfor arbeidstid.

1 825,-

Ekstra kostnad, dokumentarbeid

3 500,-

Mannskapstjenester

Klargjøring av kiste

5000,-

Nedlegg i kiste

Stell og nedlegg i kiste.

1 900,-

Hygienemateriell

Stelle- og smittevernsutstyr.

750,-

Materiell ved bårehenting

925,-

Mannskap i seremoni

To assistenter, avgiftsfritt.

5 900,-

Samling ved kisten

2 400,-

Til gravstedet

Oljelys 2,5 døgn

10,-

Oljelys 5 døgn

20,-

Gravkors / ventetegn

Med navneplate.

900,-

Nøytralt ventetegn

Med navneplate.

1 100,-

Muslimsk ventetegn

Med navneplate.

1 200,-

Hjertetegn lite (barn)

Med navneplate.

900,-

Gravlykter for oljelys

Gravlykter for oljelys

Fra 150,-

Minimums- og maksimumspriser

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften. Alle avgiftspliktige poster er inkludert 25% merverdigavgift.

Hvitmalt kiste med utstyr
5 870,–
36 150,–
Stell og nedlegg av kiste
950,–
1 900,–
Båre- og kistetransporter
4 980,-
28 860,-
Transport av mannskap og utstyr til seremoni
1 100,-
1 100,-
Assistanse i seremonien
4 770,-
9 300,-
Pynt i seremonien
500,-
3 500,-
Program, 50 eksemplarer
1 790,-
2 715,-
Kistedekorasjon
150,-
4 550,-
Annonsering
2 150,-
2 150,-
Avgiftspliktig honorar
2 430,-
3 085,-
Avgiftsfritt honorar
4 400,-
5 375,-
Totalsum
29 090,–
98 685,-
Totalsum ved innvilget transportstønad og full behovsprøvet stønad
0,-
44 016,-

Informasjon

 • Bestilling av blomster, minnesamvær, annonser, gravstein etc.
  Vi er behjelpelig med alle bestillinger utover våre egne tjenester. Vi har ingen påslag, og er derfor ikke et fordyrende mellomledd. Det er trygt å la oss ta bestillingen fordi vi har svært dyktige samarbeidspartnere og gode avtaler. Vi passer på at alt som er bestilt blir levert som forventet.
 • Som alternativ til annonse i avis kan en nettannonse være et alternativ. En nettannonse er langt billigere og kan raskt deles på sosiale medier.
 • Betalingsbetingelser:
  Vanligvis sender vi ut fakturaen noen dager etter seremonien med 10 dagers betalingsfrist.
  Faktura kan belastes avdødes konto i banken slik at du slipper å ta utlegget selv.
  Du kan velge å dele opp fakturaen i avdrag, og ved behov kan vi gi betalingsutsettelse.
 • Kommunale avgifter:
  Vi har oversikt over avgiftene i din kommune og kan gi deg en oversikt over disse.
 • Stønadsordninger:
  Det finnes to stønadsordninger gjennom NAV;
  Transportstønad og Behovsprøvd stønad.
 • Vi kjenner regelverket og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi kan også ordne alle papirer i forbindelse med søknadsprosessen uten ekstra kostnad.
 • Transportstønad gis i de tilfeller der total transport av kiste og urne overstiger 20 km i forhold til nærmeste naturlige gravplass. Da dekker NAV all transport utover en egenandel.
 • Behovsprøvd stønad gis i de tilfeller der avdøde etterlater seg lite eller ingen midler, eller der gjelden overstiger formuen. Vi kan undersøke dette for dere.
 • Dersom avdøde er under 18 år gis det full stønad uten behovsprøving.
 • Gratis rådgivning om arv og skifte
  Som kunde hos oss får du en gratis samtale hos vårt samarbeidende advokatkontor.