Hjelp ved dødsfall

Søknad om gravferdsstønad

Vi i Koba hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall. Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Slik fungerer gravfardsstønad

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt søknad, når et medlem i folketrygden dør. I 2023 her denne stønaden på inntil kr. 26 999,-.

Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader, men avkortes først krone mot krone mot avdødes eventuelle formue samt mot forsikringsbeløp eller annet som utbetales som følge av dødsfallet.

Folketrygden kan etter bestemte regler og en viss egenandel også dekke kostnadene til transport av den avdøde. Byrået kan orientere nærmere om dette og være behjelpelig med søknad til NAV.

Transsportstønad

Er det over 20 kilometer transportavstand fra dødssted til avdødes nærmeste gravplass eller krematorium, er det grunnlag for å søke om stønad til båretransport. Nærmeste gravplass defineres av avdødes bostedsadresse i Folkeregisteret.

Pårørende betaler kun egenandel dersom stønad til båretransport innvilges. Fra 1. januar 2023 er egenandelen kr. 2 699,-.

Koba Christensen Begravelsesbyrå kan undersøke om det er grunnlag for å søke. Vi kan samle nødvendig dokumentasjon og ta oss av søknadsprosessen.

Stønad til båretransport er en ordning for dødsfall i Norge som ikke skyldes yrkesskade.

Ved dødsfall i utlandet gjelder egne regler. Koba Christensen Begravelsesbyrå har vi lang erfaring med å håndtere dødsfall i utlandet. Vi ordner nødvendig dokumentasjon og ivaretar søknadsprosessen.